O Kancelarii

Kancelaria prowadzi obsługę podmiotów indywidualnych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (sprawy o alimenty, ustalenie kontaktów, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej), prawa cywilnego (m.in. sprawy spadkowe, zasiedzenie, służebności, o ochronę naruszonego posiadania, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, prawa wykroczeń, egzekucyjne.


Kancelaria Radcy Prawnego specjalizuje się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, fundacji. Radca Prawny Jolanta Wójcik prowadzi specjalistyczne szkolenia z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej i sądowo administracyjnej skierowane do urzędów jednostek samorządu terytorialnego w ramach współpracy z Zespołem Ekspertów Manager w Krakowie.


W dotychczasowym dorobku szkoleniowym znajdują się:

- Urząd Gminy Dębica,

- Urząd Miasta Krakowa,

- Urząd Gminy Limanowa,

- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,

- Urząd Marszałkowski w Kielcach,

- Urząd Miasta i Gminy Miechów.